การเริ่มต้นใหม่หลังอายุ 60: ‘การสักคิ้วด้วยไมโครเบลดทำให้ฉันมีความมั่นใจที่จะเปลี่ยนอาชีพ’

หลังจากใช้เวลาหลายปีในการดูแลผู้อื่น ลินดา พาร์คเกอร์ก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะสนุกไปกับมัน รูปลักษณ์ใหม่ทำให้เธอเชื่อมั่นในตัวเอง – และงานที่ศูนย์ศิลปะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เมื่อลินดา ปาร์คเกอร์อายุครบ 60 ปี เธอได้ทำรายการ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เธอดูแลคนอื่น ๆ อย่างแรกในฐานะผู้ดูแลพ่อของเธอ และต่อมาในฐานะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูกสาว ตอนนี้เธอต้องการความสนุกสนานสำหรับตัวเองคนเดียว สิ่งแรกที่เธอเขียนลงไปคือ...