แคมเปญอาจสูญเสียเครื่องมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและน่ารำคาญที่สุดไป

การส่งข้อความหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งยากขึ้นก่อนสอบกลางภาค การส่งข้อความซึ่งมี ” อัตราการเปิดกว้าง ” ที่สูงอย่างเห็นได้ชัด เป็นรูปแบบหนึ่งของการขยายผลทางการเมืองโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปี 2016 การส่งข้อความได้กลายเป็นวิธีที่น่าสนใจที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับการรณรงค์เพื่อดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายคนเลิกใช้โทรศัพท์บ้าน ผู้ให้บริการมือถืออย่าง AT&T, T-Mobile และ Verizon ได้ออกนโยบายใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร สหภาพแรงงาน หรือ แคมเปญที่ตั้งใจจะส่งข้อความอย่างน้อย 3,000...